X

 

 

 
 

At bo i en almen bolig


Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer.

Ingen skal tjene penge på huslejen i det almene byggeri. Boligerne opføres i samarbejde med landets kommuner, der kan disponere over hver fjerde lejlighed til kommunens boligsociale forpligtigelser. Lejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling skal balancere, så vidt muligt. Beboerne i den almene boligsektor har fuld indsigt i, hvordan huslejen bruges. Det er også beboerne som træffer afgørelser om vedligeholdelse, renoveringer og moderniseringer.


Fritid og miljø
Plads til alle
Rettigheder og pligter
Beboerdemokrati
Afdelingsbestyrelse
Afdelingsmøde

Fritid og miljø

I mange boligområder er der fælleshuse, hvor beboerne kan mødes til sociale og kulturelle aktiviteter.

Hvor der er mulighed for det prioriteres udearealerne højt, så både børn og voksne har gode mødesteder og plads til udendørsaktiviteter.

Almene har plads til alle

Almene boliger er for alle! Beboerne i en afdeling betaler afdelingens udgifter over huslejen. Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen.
Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene penge på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive afdelingen. 
Almene boliger administreres af en boligorganisation, og i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsenterer beboerne overfor boligorganisationen.
En gang om året indkaldes til afdelingsmøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen.

Nogle afdelinger udgiver et blad, hvor beboerne løbende informeres om planer, aktiviteter og nye tiltag.
Almene boliger er både etplanshuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorbofællesskaber. Nogle er nye og andre ældre. Har man allerede en almen bolig, er det nemmere at få en anden bolig i den samme boligorganisation.

Rettigheder og pligter

I lejekontrakten står der, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til at gøre. Man skal f.eks. betale husleje, el, varme mv. i rette tid.

Alle almene boligafdelinger har en husorden, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, skal man følge de fælles regler og holde orden i fællesområderne og inde i ens egen bolig.

Beboerdemokrati

Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at beboerne har flertal i boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationens bestyrelse skal varetage den samlede boligorganisations interesser. Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en afdelingsbestyrelse. Det er så i stedet boligorganisationens organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.
Du kan læse mere om at bo i almene boliger i pjecen fra BL i menuen til højre.

Afdelingsbestyrelse

I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligorganisationen, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde, der afholdes én gang om året. 
Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen i din afdeling og hør nærmere.

Afdelingsmøde

Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til afdelingens budget på et afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der ønsker om forandringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget.

På afdelingsmøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er afdelingens drift og økonomi, herunder:

  • Hvad skal fælleshuset bruges til?
  • Åbningstider og priser i fællesvaskeriet?
  • Skal der være haver mellem blokkene?
  • Hvordan skal børnenes legepladser se ud?
  • Skal det være muligt at udskifte f.eks. køkken og bad finansieret via huslejen?
  • Hvilken TV-udbyder skal man have til fællesantennen?
  • Skal det være tilladt at holde husdyr i afdelingen?

Det er blot nogle af de ting, man kan få indflydelse på, hvis man er aktiv i sin boligafdeling.

 

 
Gå til toppen

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.