X

 

 

 
 

Fraflytning

Når du skal fraflytte din bolig, er der en række aktiviteter, der skal igangsættes. Som det første skal din bolig opsiges. Se mere under punktet ”Opsigelse” i menuen til venstre. Når boligen er opsagt og fraflytningsdatoen fastsat, skal din bolig istandsættes, genudlejes og der skal foretages et fraflytningssyn. Som det sidste vil du modtage en flytteafregning.

Istandsættelse
Genudlejning
Fraflytningssyn
Synsrapport
Flytteafregning
Slutopgørelse, forbrug 

Istandsættelse af boligen ved fraflytning?

Ja, det skal blot være "håndværksmæssigt korrekt" udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet. 

Vær opmærksom på, at det I enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer. 

For flere gode råd og vejledning omkring f.eks. istandsættelse: se pjecen fra BL i menuen til højre omkring ind- og fraflytning.

Husk at nøglerne til boligen skal afleveres til ejendomsmesteren  i forbindelse med synet, og at du har ikke adgang til boligen herefter. Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter fraflytningssynet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden fraflytningssynet.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt inspektøren for din afdeling i teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk

Delvis dækning af udgifter, hvis du selv istandsætter boligen?

Nej, du har ikke indbetalt til nogen "vedligeholdelseskonto" og derfor kan du heller ikke få refunderet udgiften til f.eks. lakering af gulve, hvis du selv vælger at få det udført i forbindelse med fraflytning. 

Maling af lofter og vægge hedder "Normalistandsættelse" og vil altid skulle udføres i forbindelse med en fraflytning. For hver måned du har boet i afdelingen skal du selv betale 1% mindre af udgiften til malerarbejdet. Hvis du har boet i boligen igennem længere tid, så overvej derfor om det kan svare sig selv at male, eller om din andel af udgiften er så lille (eller slet ingen), at det er billigere for dig at lade boligorganisationens malere udføre arbejdet. Du kan ikke få udbetalt din procentvise ”opsparede” andel af udgiften til normalistandsættelse, og så selv købe maling for pengene. 

Malerarbejde der ligger udover den almindelige loft- og vægbehandling, og som skyldes misligholdelse, skal du selv betale fuldt ud.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt inspektøren for din afdeling i teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk

Din bolig skal genudlejes

Det betyder, at Udlejningen sender tilbud ud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste. Ansøgerne vil ringe til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg, for at se din bolig.

Fraflytningssyn

 Ved opsigelsen aftales tid til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af Civicas ansatte. Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en synsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedligeholdelsesstanden i din bolig. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og din boligafdeling. Civicas ansatte medbringer en kopi af indflytningsrapporten, nøglekvittering, samt eventuel fejl- og mangelliste bekræftet af afdelingen. Har du fået tilladelse til at lave ændringer i boligen, medbringes disse godkendelser ligeledes ved synet.

Er du som beboer ikke enig i den vurdering, der er foretaget af din bolig, er det vigtigt, at du drøfter det med personen, der syner din bolig, så I kan gennemgå det sammen.

Er du efter gennemgangen stadig uenig i vurderingen, har du mulighed for at klage over synet. Klagen skal være skriftlig og sendes til inspektøren for din afdeling på mail: teknisk@civica.dk. Klagen skal beskrive hvilke punkter på synsrapporten du ikke er enig i, og hvorfor du ikke er enig.

Husk at nøglerne til boligen skal afleveres til ejendomsmesteren  i forbindelse med synet, og at du ikke har adgang til boligen herefter!

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvordan foregår fraflytningssynet af boligen?

Varme-/ ejendomsmesteren  gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres "normalistandsættelsesarbejde", som er maling af lofter og vægge. Her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.

Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle de nøgler, du har fået udleveret. Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får udleveret en kopi.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvis du ikke kan være med til fraflytningssynet?

Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, så skal vedkommende bare medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig. Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted, så husk at aflevere alle nøglerne til varme-/ ejendomsmesteren inden det aftalte synstidspunkt. 

Husk på, at ejendomsmesteren  ikke har nøgler til din bolig, så hvis han ikke har modtaget dine nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

Vi sender en kopi af synsrapporten til dig senest 14 dage efter synet. Husk derfor at oplyse din nye adresse til os.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvordan læses synsrapporten?

Hvis du har deltaget i fraflytningssynet af din bolig modtager du en kopi af synsrapporten efter endt syn. Har du ikke deltaget i fraflytningssynet af din bolig, vil du senest 14 dage efter fraflytningssynet modtage en kopi af synsrapporten. Af den vil det fremgå, hvad det cirka kommer til at koste at istandsætte din tidligere bolig. Husk at meddele os din nye adresse.

Det vil fremgå, hvor meget afdelingen skal betale, og hvor meget du skal betale (din andel af "normalistandsættelsesbeløbet" og eventuel misligholdelse).

Priserne på denne opgørelse er overslagspriser fra håndværkerne, men det er samtidig din garanti for, at den endelige pris ikke kan stige med mere end 10 %.

Bemærk dog, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for f.eks. dit indskud og overskydende eller skyldig husleje. Opgørelsen dækker kun over udgiften til istandsættelse af boligen. 

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvad dækker flytteafregningen over?

Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra bogholderiet. Behandlingstiden kan variere, fordi den endelige afregning først kan foregå, når Civica har modtaget håndværkerregninger m.m.

Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud, forudbetalt husleje. Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten (lavet forbedringer) og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen. Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder Civica. Det drejer sig typisk om: Vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normalistandsættelsen. Er der tale om et overskydende beløb i dit favør udbetales beløbet til den konto du har oplyst, eller til din NemKonto. 

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvornår modtager du den endelige flytteafregning?

Typisk vil der gå ca. 6 uger fra du er frigjort af dit lejemål, til du modtager den endelige flytteafregning. Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før. 

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Er du ikke tilfreds med flytteafregningen?

Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå, så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen, så kan du få en forklaring på sammenhængen over telefonen.

Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du, at der nogle ting du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til boligorganisationen og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra boligorganisationen.

Er du ikke tilfreds med boligorganisationens afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt inspektøren for din afdeling i teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk

Jeg er fraflyttet. Hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?

Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Det betyder, at hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter. 

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?

Du hæfter for husleje og a conto-betalinger i istandsættelsesperioden (de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkerne istandsætter din bolig), og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk

Hvorfor får jeg nu endnu en opgørelse på min tidligere bolig?

I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

Gå til toppen

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.