X

 

 

 
 

Min bolig

 

Dine muligheder og rettigheder for at forbedre/forandre din bolig.

Som beboer har du både mulighed for, og ret til, at foretage forbedringer, forandringer og installationer i din bolig. Det kræver dog, at arbejdet er ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se mærkbar forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.
 
Hvad er råderet og installationsret?
Installationsret
Råderet - i boligen
Råderet - udenfor boligen
Ansøgning om tilladelse til ændringer
Skader i boligen
Skader i boligen - aften/weekend
Forsikring
Fremleje
 

Råderet og installationsret

I lejeboliger kaldes forbedringer eller forandringer af din bolig for "råderet" og installationer for "installationsret".
Forbedringer eller forandringer af din bolig ("råderet"), kan opdeles i inde i din bolig og udenfor din bolig. Inde i din bolig aftales din forbedring eller forandring med Civica, hvorimod det er beboerne i din boligafdeling, der beslutter, hvilke forbedringer eller forandringer, det skal være tilladt at udføre udenfor boligen.
Husk at du altid skriftligt skal ansøge om, og skriftligt skal modtage tilladelse til, at udføre både forbedringer, forandringer og installationer inden påbegyndt arbejde – se mere under afsnittet ”Ansøgning om tilladelse”.
Læg desuden mærke til, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.
 

Installationsret

Som beboer har du installationsret. Installationer kan eksempelvis være opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler. Som ved råderet gør det sig gældende, at du selv indkøber, rekvirerer et autoriseret vvs- eller el-installationsfirma, samt selv finansierer udgiften. Husk at du altid skal søge om tilladelse til at udføre installationen hos Civica, inden påbegyndt arbejde – se mere under afsnittet ”Ansøgning om tilladelse”.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk
 

Forbedringer/forandringer - i boligen

Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende, at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.
Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver ret til eventuel godtgørelse (hvis der er udarbejdet en godtgørelsesberegning på dine udgifter), når du vælger at fraflytte boligen. Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornyes fremover af din boligafdeling.
Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til eventuel godtgørelse, når du vælger at fraflytte. 
Husk at du altid skal søge om tilladelse til at udføre både forbedringer og forandringer ved Civica, inden påbegyndt arbejde – se mere under afsnittet ”Ansøgning om tilladelse”.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk
 

Forbedringer - udenfor boligen

På et afdelingsmøde kan lejerne beslutte, at der kan gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen. Her tænkes på arbejder som f.eks. opførelse af en udestue, et drivhus, en garage eller et nyt indgangsparti – arbejder som vil være til gavn for den enkelte lejer og ikke nødvendigvis for alle andre i afdelingen. Der er udarbejdet en skrivelse for hver afdeling over tilladte arbejder – kaldet råderet. Det er kun de tilladte arbejder, som afdelingsmødet har besluttet, der fremgår af skrivelsen. Har afdelingsmødet ikke besluttet hvilke arbejder, det er tilladt at udføre uden for boligen, kan den enkelte lejer indgå en aftale med boligorganisationen om dette. For ovenstående gælder også, at der skal søges om tilladelse til udførelse af ændringen ved boligorganisationen inden opstart. Kontakt inspektøren for din afdeling i teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk
Du kan se den gældende Råderet for vores afdelinger i punktet "Råderet" i menuen til venstre.
 

Ansøgning om tilladelse

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten, skal du altid søge skriftligt om tilladelse til at udføre arbejdet hos Civica inden arbejdet påbegyndes. Vi sender dig et skriftligt svar på din ansøgning, og drejer det sig om forbedring af din bolig, vil du modtage en opgørelse over, hvad forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk
 

Hvad gør du, hvis noget går i stykker i din bolig?

Når noget går i stykker i din bolig, skal du kontakte ejendomsmesteren. Han vil komme og besigtige skaden, ligesom han vil bestille en håndværker til at udbedre skaden, hvis det er nødvendigt. 
Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligorganisationen udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt inspektøren for din afdeling i teknisk afdeling på tlf.: 63 125 140 eller send en mail til: teknisk@civica.dk

 

Hvad gør du, hvis der sker en skade i boligen aften eller weekend?

Sker der en pludselig skade uden for Civicas normale åbningstid f.eks. i weekenden, hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag kan du kontakte Civicas akuttelefon. Se menupunktet "Akuttelefon" i menuen til venstre.
 

Forsikring

Rigtig mange boligselskaber oplever desværre hvert år, at en del af deres lejere kommer i en frygtelig situation, på grund af en vand- eller brandskade i ejendommen. Lejerne mister i værste fald alle deres ejendele – møbler, cykler, tøj, computere, TV m.v.
Det er derfor meget klogt at sikre sine ejendele, herunder økonomisk hjælp til midlertidig genhusning efter en større skade, såfremt dit indbo ødelægges – eller stjæles. Dette gøres ved at tegne en indboforsikring.
Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du og din familie ikke få erstatning, hvis dine ting skades eller stjæles. Du kan heller ikke få dækket dine udgifter til genhusning, hvis dit indbo skades, og din bolig samtidig bliver ubeboelig. Ligeledes kan du heller ikke få dækket udgifter til opmagasinering, samt omkostninger til ind- og udflytning af dit indbo.
En anden - og også meget vigtig dækning - er familiens private erstatningsansvar, som familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner forvolder skade på andre personer eller deres ejendele. 
En almindelig indboforsikring indeholder også denne vigtige ansvarsdækning – og dette betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte, som man ellers selv ville skulle betale.
Bygningen er altid forsikret af boligorganisationen – det er derimod dit ansvar, at sikre dine private ejendele ved at tegne en indboforsikring.
Du kan hente mere nyttig information på hjemmesiden www.forsikringogpension.dk og du kan benytte deres forsikringsguide til, at sammenligne priser og dækning hos forskellige selskaber.
 

Må jeg fremleje min bolig?

Ja, men der er nogle krav, der skal være opfyldt, for at man kan få tilladelse til at fremleje sin bolig. 
Fremleje af en almen bolig kan maksimalt være for to år, og der skal være en gyldig grund til, at man vil fremleje sin bolig. Det kan f.eks. være, at man bliver midlertidigt forflyttet af sit arbejde eller skal studere i udlandet i en periode. Det er dog et krav, at du kan dokumentere, at du har planlagt at komme tilbage til din bolig; altså at der tale om en midlertidig flytning. Der skal laves en lejekontrakt mellem dig og din lejer, som boligorganisationen skal have en kopi af. Desuden må du ikke udleje din bolig for en højere husleje, end du selv betaler.
Man kan ikke fremleje sin bolig, fordi man f.eks. gerne vil have den i ’baghånden’, hvis det ikke går godt med at flytte sammen med kæresten.
Ved fremleje af en ungdomsbolig, er det endvidere et krav, at din fremlejer kan dokumentere, at han eller hun er under uddannelse. Ved henvendelse til udlejningen kan du få yderligere information om fremleje af boligen. 
Bemærk, at du i alle tilfælde skal have boligorganisationens tilladelse, inden du må fremleje.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk
 

Må jeg fremleje en del af min bolig?

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig – dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum, dette kaldes delvis fremleje, og skal godkendes af Civica.
Civica kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum.
Bemærk at Civica altid skal orienteres, inden fremlejeaftalen indgås.
Fremlejeaftalen skal være skriftlig, og Civica skal have en kopi. Der må ikke kræves en forholdsmæssig højere leje af den person, som man lejer en del af lejligheden ud til, end den leje man selv betaler.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk
 

Bytte eller feriefremleje?

Din bolig behøver ikke stå ubenyttet hen, når du og familien er på rejse eller vejret er til et par uger i kolonihavehuset eller i campingvognen.
Civicas organisationsbestyrelse har besluttet, at beboere kan leje deres almene bolig ud til ferieformål i kortere perioder.
Har du lyst til at afprøve mulighederne er der hjælp at hente flere steder. Kan man ikke overskue selv at skulle stå for alt det praktiske i forbindelse med fremlejen eller få kontakt til interesserede lejer, er der hjælp at hente hos firmaer som f.eks. ’Airbnb’ eller ’Bed and Breakfast’.
Der er dog visse ting, du skal være opmærksom på, før du går i gang. Bl.a. er der en grænse for, hvor længe du må fremleje din bolig ud. Du skal også have en vis tillid til den eller de mennesker, der skal bo hos dig. Det er nemlig dig som beboer, der har ansvaret for boligens stand og overholdelse af husorden i lejeperioden.
Det første du skal gøre er at få tilladelse hos kundeservice i Civica, men så er du også parat til at åbne dørene for turister, der har lyst til at lære din verden at kende. Du kan hente blanketten her.

Har jeg ret til at overtage en lejlighed, når jeg har boet til fremleje i 2 år og lejeren ikke ønsker at flytte tilbage?

Nej. Man har ikke mulighed for at overtage en lejlighed, som man bor til fremleje i – den skal i stedet tilbydes andre boligsøgende efter ventelisten. Dette gælder uanset, hvor længe man har boet i lejligheden.
Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk 

Gå til toppen

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.