X

 

 

 
 

Godt naboskab

Bestyrelsen i Civica har i vores strategi for alment socialt ansvar udtrykt ønske om, at sætte yderligere fokus på ”det gode naboskab”.

Dette sker på gennem tildeling af pris til ”Årets nabo” og gennem oprettelsen af en ”Naboskabspuljen” på 100.000 kroner, som kan søges af beboere i Civica til understøttelse eller igangsætning af initiativer, som kan styrke det gode naboskab.

”Årets nabo” og ”Naboskabspuljen” uddeles under den årlige boligkonference.

Søg Civicas "Naboskabspulje"

Hvem kan søge?
Beboere i Civicas afdelinger.

Hvad ydes der støtte til?
Hvad lægger vi vægt på ved tildeling af de rare penge? Initiativet skal styrke det gode naboskab og fællesskabet i boligområdet. Og være for flest mulige beboere. Det bør inspirere beboere i andre afdelinger til at arbejde med lignende initiativer og måske gennemføre det i et samarbejde med andre frivillige grupper.

Søger du og dine naboer om støtte til faste installationer og redskaber er det vigtigt, at I beskriver, hvordan disse indkøb understøtter fællesskabet. I sidste ende vil der også blive lagt vægt på, at installationen har særlige arkitektoniske og funktionelle kvaliteter.
Lad os tage et eksempel. Ansøger du og dine medbeboere om midler til at etablere et grillområde, skal I beskrive, at I f.eks. inviterer beboerne til at hjælpe med selv at bygge udemøbler og grill - måske sammen med frivillige håndværkere. 
Det vil også gavne jeres muligheder, hvis I beskriver, hvorfor grillområdet placeres som det gør eller, hvad tankerne bag den fysiske udformning af området er.
Vigtigst af alt er det at beskrive, hvordan I vil invitere til fællesgrilldagene i løbet af sommeren, hvor alle kan mødes og fællesskabet styrkes.

Fællesskab er mange ting!
Ideer til initiativer som kan styrke fællesskaber, gavner mange og som kan være til inspiration for andre kan være: Byhaver, fællesspisning, indkøbsservice, idrætsbibliotek, fortælleklub, velkomstpakker og opgangsfællesskaber. Eller initiativer der stiller skarpt på motion, genbrug, grønne løsninger, integration og sund levevis. Kun fantasien sætter grænser.


Beløbet, der kan søges om?
Der kan maksimalt søges om 25.000 kr.
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til faste installationer - såsom legepladser, motionsredskaber, fælleshuse osv.

Ansøgning:
Ansøgning kan indsendes løbende. Ansøgningsfrist i år er den 15. september 2019. Ansøgning sker ved at udfylde skemaet fra download-boksen til højre og indsende det til: Rikke Rau på rr@civica.dk

Hvem afgør om jeres ansøgning får midler fra puljen?
En komité bestående af medlemmer fra bestyrelsen samt evt. medarbejdere fra Civica.

Hvordan følges der op, når midlerne er uddelt og initiativet afsluttet?
Ved indsendelse af slutregnskab med dokumentation af udgifter/forbrug.

Ansøger indvilliger gennem ansøgning i, at såfremt midler bevilliges til deres initiativ, stiller de sig til rådighed for spørgsmål samt at historierne om initiativet kan anvendes i kommunikation og markedsføring af Civica - som et godt sted at bo.

Bestyrelsen Civica

Bor "Årets nabo" i dit boligområde?

Har du verdens bedste nabo eller kender du nogen i dit boligområde, som gør en særlig indsats for det gode naboskab? Synes du vedkommende fortjener et særligt skulderklap som tak for indsatsen? Så kan du indstille vedkommende til at modtage prisen for "Årets nabo".

"Årets nabo" udvælges af en komité som består af repræsentanter fra Civica og kåringen sker under Civicas boligkonference.
Både "Årets nabo" og indstilleren får en præmie, som de begge kan have glæde af.

Hvem kan du indstille?
Du kan både indstille enkeltpersoner eller en gruppe af mennesker, som har gjort en forskel ift. styrkelse af det gode naboskab. Eneste krav er, at den eller de du indstiller bor hos Civica.

Vi glæder os til at modtage din indstilling.

Bestyrelsen Civica

Indstillere til ”Årets nabo” skal udfylde skemaet i download-boksen og sende det til: Rikke Rau på rr@civica.dk
Frist for indsendelse er den 15. september 2019. En indstilling kan også indsendes løbende. 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.