X

 

 

 
 

Godt naboskab

Bestyrelsen i Civica har i vores strategi for alment socialt ansvar udtrykt ønske om, at sætte yderligere fokus på ”det gode naboskab”.

Dette sker på gennem tildeling af pris til ”Årets nabo” og gennem oprettelsen af en ”Naboskabspuljen” på 100.000 kroner, som kan søges af beboere i Civica til understøttelse eller igangsætning af initiativer, som kan styrke det gode naboskab.

”Årets nabo” og ”Naboskabspuljen” uddeles under den årlige boligkonference.

Søg Civicas "Naboskabspulje"

Hvem kan søge?
Beboere i Civicas afdelinger.

Hvad ydes der støtte til?
Kriterierne for at søge revurderes i øjeblikket og vil blive offentliggjort så snart de foreligger.


Beløbet, der kan søges om?
Der kan maksimalt søges om 100.000 kr.. .
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til faste installationer - såsom legepladser, motionsredskaber, fælleshuse osv.

Ansøgning:
Ansøgning kan indsendes løbende. Ansøgning sker ved at udfylde skemaet fra download-boksen til højre og indsende det til: Rikke Rau på rr@civica.dk

Hvem afgør om jeres ansøgning får midler fra puljen?
En komité bestående af medlemmer fra bestyrelsen samt evt. medarbejdere fra Civica.

Hvordan følges der op, når midlerne er uddelt og initiativet afsluttet?
Ved indsendelse af slutregnskab med dokumentation af udgifter/forbrug.

Ansøger indvilliger gennem ansøgning i, at såfremt midler bevilliges til deres initiativ, stiller de sig til rådighed for spørgsmål samt at historierne om initiativet kan anvendes i kommunikation og markedsføring af Civica - som et godt sted at bo.

Bestyrelsen Civica

Bor "Årets nabo" i dit boligområde?

Har du verdens bedste nabo eller kender du nogen i dit boligområde, som gør en særlig indsats for det gode naboskab? Synes du vedkommende fortjener et særligt skulderklap som tak for indsatsen? Så kan du indstille vedkommende til at modtage prisen for "Årets nabo".

"Årets nabo" udvælges af en komité som består af repræsentanter fra Civica og kåringen sker under Civicas boligkonference.
Både "Årets nabo" og indstilleren får en præmie, som de begge kan have glæde af.

Hvem kan du indstille?
Du kan både indstille enkeltpersoner eller en gruppe af mennesker, som har gjort en forskel ift. styrkelse af det gode naboskab. Eneste krav er, at den eller de du indstiller bor hos Civica.

Vi glæder os til at modtage din indstilling.

Bestyrelsen Civica

Indstillere til ”Årets nabo” skal udfylde skemaet i download-boksen og sende det til: Rikke Rau på rr@civica.dk

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.