X

 

 

 
 

Vores fælles


Fællesvaskeri
Fælleshuset
Husorden
Husdyr
Beboerdemokrati
Afdelingsbestyrelse
Afdelingsmøde

Hvordan fungerer fællesvaskeriet?

I afdelinger med et fællesvaskeri får du udleveret et vaskekort eller en vaskebrik, som du skal bruge til at få adgang til vaskeriet og som betaling for brug af vaskemaskine og tørretumbler. Udgiften for dette vil blive opkrævet sammen med din husleje.

Opkrævningen af vask er altid to måneder bagud, således at det, du f.eks. vasker i januar, opkræves sammen med huslejen for marts. Priserne på vask og tørring er slået op i vaskeriet.

Går dit vaskekort/-brik i stykker, eller mister du det/den, skal du kontakte ejendomsmesteren for at få et nyt og samtidig få dit gamle kort/brik spærret. 

Kan du ikke få fat i ejendomsmesteren, og er du nervøs for, at andre skal bruge dit tabte kort, så kontakt kundeservice på tlf. 63 133 134 i åbningstiden, så kan de spærre dit vaskekort. 

Husk, at du skal betale for alt forbrug på vaskekortet, indtil du eventuelt beder om at få det spærret, så pas godt på det!

Fik du svar på dine spørgsmål? Ellers kontakt kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller send en mail til: civica@civica.dk 

Leje af fælleshuset?

I de afdelinger, hvor der er et fælleshus, kan du spørge ejendomsmesteren til råds om leje af dette. Hvis det ikke er ejendomsmesteren, der kan tage imod reservationen, så kontakt vores kundeservice på tlf.: 63 133 134 eller på e-mail: civica@civica.dk. 

Hvad er en husorden?

Alle boligafdelinger har en husorden. En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom, og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m.

Eksempler på almindelige regler – i boligen:

• boremaskiner må kun bruges indtil klokken 19.00

• man spiller ikke højt efter klokken 22.00

- uden for boligen:

• man må kun aflevere affald på steder, der er indrettet til det

• man må kun sætte parabolantenner og andre antenner op, når man har fået tilladelse af boligorganisationen

• hvordan man skal passe på bede og blomster

Må du holde husdyr?

I nogle afdelinger har beboerne besluttet, at man gerne må holde hund og/eller kat, men da det er beboerdemokratiets beslutning, er svaret individuelt for hver enkelt afdeling. Se hvilke tilladelser der er i din afdeling i menuen "Husdyr" til venstre.

 Må jeg have en hund på besøg?

Ja, selvom der ikke må holdes husdyr i din afdeling, må dine bekendte gerne medbringe deres hund, når de kommer på besøg. Hunden må naturligvis ikke være til gene for de øvrige beboere, mens den er på besøg. Den må ikke overnatte hos dig. Du må derfor heller ikke passe en hund i en weekend eller ved ferier. 

Derudover er det ikke tilladt at have en hund på besøg så ofte, at det kan sidestilles med husdyrhold. 

Hvad er beboerdemokratiet?

Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at beboerne har flertal i boligorganisationens bestyrelse. Boligorganisationens bestyrelse skal varetage den samlede boligorganisations interesser. Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. I nogle afdelinger kan det være svært at få valgt en afdelingsbestyrelse. Det er så i stedet boligorganisationens organisationsbestyrelse, der skal tage sig af afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?

I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligorganisationen, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde, der afholdes én gang om året. 

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen i din afdeling og hør nærmere. Find kontaktoplysninger på afdelingsbestyrelsesformanden ved at finde din afdeling under søg bolig på civica.dk 

Hvad er et afdelingsmøde?

Mindst en gang om året skal beboerne tage stilling til afdelingens budget på et afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til det kommende års budget, der er bestemmende for eventuelle huslejestigninger. Er der ønsker om forandringer i boligområdet eller for vedligeholdelse, skal afdelingens beboere stemme om det, og det vil så indgå i afdelingens budget. På afdelingsmøderne er man med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet. Nogle af de ting, beboerne skal tage stilling til, er afdelingens drift og økonomi, herunder:

• Hvad skal fælleshuset bruges til?

• Åbningstider og priser i fællesvaskeriet?

• Skal der være haver mellem blokkene?

• Hvordan skal børnenes legepladser se ud?

• Skal det være muligt at udskifte køkken finansieret via huslejen?

• Hvilken TV-udbyder skal man have til fællesantennen?

• Skal det være tilladt at holde husdyr i afdelingen?

Gå til toppen

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.